Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dní od převzetí  Kupující – spotřebitel

(Zde vyplňte Vaše údaje)

 

Jméno: …………………………………………………………………………………. 

Ulice: ……………………………………………………………………………………. 

Město: …………………………………………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………. 

Bank. účet: ………………………………………………………………………………. 

Prodávající (vyplňte z prodejního dokladu) Firma: ……………………………………………………………

Faktura č.: …………………………………………………………………………………. 

 

Vážení,  vzhledem k tomu, že kupní smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, využívám svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Zboží Vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve prospěch mého výše uvedeného bankovního účtu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

S pozdravem  ..............................................  (vlastnoruční podpis) 

 

Poučení pro kupujícího: Vyplněný formulář odešlete emailem na adresu eshop@taran.cz, nebo poštou na adresu Taran s.r.o., 17.listopadu 10, Olomouc 77900. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní bez udání důvodu uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ / DIČ na nákupním dokladu) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Taran s.r.o.
17. listopadu 1047/10
77200 Olomouc
Česká Republika
IČO: 25836692
DIČ: CZ25836692
Mastercard
Visa
Comgate
ApplePay